Wellendorf Transportplanlægning

Idé-, projekt- og organisationsudvikling for tog-, bus- og cykeltrafik

Firmaprofil

Jeg deltager aktivt i arbejdet med at udvikle og forbedre den kollektive trafik og cykeltrafikken samt sikre en god sammenhæng mellem by- og trafikplanlægningen. Jeg bidrager med kreative idéer og projekt- samt organisationsudvikling.

Jeg påtager mig et bredt spektrum af trafikale planlægningsopgaver på baggrund af mine mange års erfaring fra mit arbejde i DSB. Her har jeg særligt arbejdet med udvikling af S-banen. Såvel bredt med generel trafikplanlægning som køreplansudvikling og projektudvikling. Endvidere ud fra mine mange års erfaring med cykeltrafik som aktiv i Dansk Cyklist Forbund.

Jeg henvender mig primært til beslutningstagere og bestillere for den kollektive trafik og cykeltrafikken samt de rådgivere og konsulenter der har brug for en ekstra viden og indsats indenfor området.

CompanyProfile

I participate actively in the work to develop and improve public transport and bicycle traffic and to ensure a good correlation between urban and traffic planning. I contribute with creative ideas and project and organizational development.

I undertake a wide range of traffic planning tasks based on my many years of experience from my work at the DSB. Here I have specifically worked on the development of the Suburban railnet “S-tog”. As well general traffic planning as development of timetables and project development. Furthermore, from my many years of experience in bicycle traffic as an active member in the Danish Cyclist Federation.

I address myself primarily to policy makers and commissioners of public transport and bicycle traffic as well as the consultants who need an extra knowledge and effortin the field.

Niels Wellendorf

Fuglsangvej 18

2830 Virum

Tlf: 45858837,

Mobil: 50126567,

niels.wellendorf@mail.dk

niels.wellendorf@gmail.com

CVR: 33320191

Bank: Danske Bank Erhverv,

Reg: 0455 Konto: 0010839475

BIC/SWIFT: DABADKKK,

IBAN: DK2030000010839475